• Nikâh başvurusunda bulunacak çiftlerden en az birinin nikâh başvurusunda bulunacakları Belediyemiz sınırları içerisinde resmi olarak ikamet ediyor olması şarttır.
  • Nikâh başvurusunda bulunacak çiftler 5’er adet Vesikalık fotoğraf ve kimlikleri ile birlikte Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca başvuruları alınır. Başvuru sonrası vereceğimiz fotoğraflı evraklar Sağlık Raporu almaları için çiftlerden birinin bağlı bulunduğu Aile Hekimliğine yönlendirilir. Aile Hekimliğinden alınan rapor sonuçları Evlendirme Memurluğuna teslim edilir.
  • Nikah başvurusunda bulunacak çiftler Yabancı Uyruklu olması halinde bağlı olduğu Konsolosluktan APOSTİL BELGESİ (Doğum ve Bekarlık Belgesi) (Yeminli Tercümanlı ve Noter Onaylı) getirmeleri şarttır.
  • Nikah ücreti Belediyemiz Gelir Servisi veznesine yatırıldıktan sonra alınan makbuz Evlendirme Memurluğuna teslim edilir.
  • Başvuru esnasında nikah için belirlenen tarihte şahitlerin kimlik bilgileri alındıktan sonra nikah töreni yapılır.